Personvernerklæring

SAMTYKKEERKLÆRING

Jeg samtykker til at Sotra Sportsklubb kan behandle mine personopplysninger som beskrevet her:

1. Personopplysninger som behandles:
- Navn,
- Fødselsdato
- Adresse
- epost
- Telefon/mobil
- Foresattes navn, mail og mobilnr.

2. Behandling som omfattes av denne samtykkeerklæringen
- Lagres i klubbens medlemsdatabase.
- Synkronisering med NIF sitt medlemsregister på nasjonalt plan.
- Utsending av kontingent og treningsavgift
- Utsending pr. mail; Medlemsinformasjon, Medlemsnytt inkl. nytt fra våre største samarbeidspartnere (ca. 6 ganger pr år)

3. Behandlingen vil bare foretas med formål om å:
- Informere om relevante nyheter på vegne av Sotra Sportsklubb
- Informere om oppsett eller endringer i f.eks. treningstider, dugnader o.l.
- Informere om relevante nyheter fra våre største samarbeidspartnere.

Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. Samtykket kan trekkes tilbake ved å sende mail til post@sotrask.no.
Husk å merke tydelig med navn og helst medlemsnummer.