LAGPENGER

Alle lag i Sotra Sportsklubb kan tjene egne penger ved for eksempel å jobbe dugnad eller selge varer på provisjon.
Pengene som tjenes opp kan laget bruke på det de måtte ønske, og trenger ikke å søke noen tillatelse for bruk.

 

Dersom det skal sendes faktura for utført dugnad, skal denne sendes fra Sotra Sportsklubb.

Penger.jpg


Laget melder fra til kontoret (helst via mail) om fakturamottaker og beløp.
Ved kontant betaling av jobben/salget/el.l skal lagleder sette pengene inn på konto til Sotra Sportsklubb. Innskuddet merkes med lagets navn og type inntekt (dugnad/salg/el.l.).

Sotra Sportsklubb fører i begge tilfellene inntektene på det aktuelle laget på en slik måte at laget kan få oversikt over sin ”saldo” når som helst.
Når laget ønsker å bruke hele eller deler av sitt beløp gjøres dette fortrinnsvis ved at det sendes faktura til Sotra Sportsklubb (tydelig merket med lagets navn), eller ved at lagleder forskutterer beløpet, og i etterkant leverer inn kvitteringer for refusjon.

Dersom lagleder ikke ønsker å forskutterer beløpet, kan lagleder be om forskudd. Forskuddet overføres til lagleders konto.
I etterkant avstemmes forskuddet mot kvitteringer ved at restbeløp utbetales/innbetales.
Dersom det ikke leveres inn kvitteringer i etterkant av forskuddsutbetaling, vil forskuddet bli innberettet som lønn til lagleder.