danSotra 2020-01-15 16:18:21

Freerunning / Parkour

Freeruning/Parkour: Er en sport, eller aktivitet, som har oppstått i urbane bymiljøer. Sporten utgjør effektive akrobatiske bevegelser i en blanding av sportene parkour og triksing.

Parkour.jpg


I freerunning er estetikk sentralt, og bevegelsene skal ved siden av å være effektive også ha en flytende stil.

Begevelsene i freerunning er improvisert og tilpasset det miljøet aktiviteten foregår i. Det kan være å klatre og hoppe på og mellom tak, hoppe i trapper og trikse over gjerder og mer.
Sporten trenes gjerne i turnsaler, eller i miljøer med bebyggelse og utfordrende hindringer.

Til forskjell fra parkour er det vanlig i freerunning å sette sammen ulike akrobatiske bevegelse som Frontflip, Backflip, Monkey jump og masse mer.Og på den måten fjerne seg fra den effektiv fremdrift som er mer sentralt i parkour.

 

Våre partier våren 2020

 

Alder  Sted  Dag og tid  Status/info  Instruktør    
Fra ca 4 klasse - nivå 1 Turnhallen  Mandag 17:15-18:45   Få edige plasser  Jonathan  PÅMELDING
           
Fra ca 4.klasse - nivå 2 Turnhallen Mandag 17:30-19:00  Få ledige plasser Jonathan  Meldes via nivå 1
           
Fra ca 4 klasse - nivå 1 Turnhallen Onsdag 17:45-19:15  Få ledige plasser Jonathan  PÅMELDING
           
Fra ca 4.klasse - nivå 2 Turnhallen Onsdag 18:00-19:30  Få ledige plasser Jonathan  Meldes via nivå 1

 Man kan velge ên eller to dager

Pris; Treningsavgift to dager i uken kr 1175,- pr sesong, en dag i uken kr 675,- pr sesong