danSotra 2019-11-04 15:28:42

Dugnad i klubben

 

HVORFOR DUGNAD...?

Sotra SK har årlige kostnader relatert til idretten på ca. 11 mill. 
De største utgiftspostene er drift av anlegget, drakter og utstyr, cuper og trenergodtgjørelse. 
Kontingentene utgjør kr. 4 mill, sponsor 1,9 mill og offentlig støtte 0,8 mill.
Vi er dermed helt avhengig av andre inntekter. 

Mange idrettslag skaffer disse inntektene på idrettsarrangementer som f.eks. VossCup, Sogndalscup og StordCup. 
Sotra Sportsklubb har 3 store haller som gjør det mulig å arrangere inntil 4 messer i året, noe som er langt mer lønnsomt for oss.

Messene genererer inntekter både på utleie, salg og utførte dugnadstimer.

Uten messene våre så hadde vi heller ikke hatt vårt fantastiske idrettsanlegg i Straume Idrettspark.

Det er viktig for oss å presisere at vi som klubb arrangerer messene utelukkende for å skaffe oss inntekter til vår kjernevirksomhet; Idrett for våre barn. 
 

HVOR MYE DUGNAD...?

Behovet for dugnadshjelp varierer fra år til år, men for å ha en ca. pekepinn så har vi satt 15 timer pr år pr. familie som en mal/veiledning for dugnader relatert til klubbdriften.

I tillegg til disse 15 timene kommer dugnader som er direkte relatert til laget/utøver. Et eksempel på dette er det å sitte i sekreteriatet under kampene til eget barn (håndball) og når laget/utøver ønsker å delta på en cup/turnering som krever innsats fra foreldrene.

Det er lov å tilpasse dugnadsbidraget etter egen kapasitet - både pluss og minus.

 

KORT OM ØKONOMIEN VÅR

 

 
 
       

INNTEKTER

SUM

 

ANDEL

Sponsor 2 mill.kr. 9,3 %
Kontingent 4,7 mill.kr. 21,9 %
Off. inntekter 2,9 mill.kr. 13,5 %
Dugnad 1,6 mill.kr. 7,4 %
Messer og salg 6,4 mill.kr. 29,8 %
Arrangements- og billettinntekter 2,5 mill.kr. 11,6 %
Leieinntekter 1,6 mill.kr. 7,4 %
SUM 21,5 mill.kr.  
       
       
KOSTNADER DETALJ SUM   ANDEL
Kamp og trening -1,6 mill.kr. 7,8 %
Deltakelse i cuper -0,6 mill.kr. 2,9 %
Innkjøp utstyr -1,3 mill.kr. 6,3 %
Krets og forbund -0,9 mill.kr. 4,4 %
Trener- og dommerkurs -0,4 mill.kr. 2,0 %
Lønn og godtgj. A-lag -2,2 mill.kr. 10,7 %
Lønn og godtgj. øvrige trenere -4,4 mill.kr. 21,5 %
Lønn og godtgj. Sportslige ledere -1,3 mill.kr. 6,3 %
Admin./regnskap/revisjon m.m. -2,9 mill.kr. 14,1 %
Anleggskostnader -4,9 mill.kr. 23,9 %
       
SUM -20,5 mill.kr.  
       
       
KOSTNADER OPPSUMMERT SUM   ANDEL
Kostnader Idrett -12,6 mill.kr. 61,8 %
Administrasjon -2,9 mill.kr. 14,2 %
Anleggskostnader -4,9 mill.kr. 24,0 %
SUM -20,4 mill.kr.  

Dugnadsappen til Sotra SK kan åpnes både på din mobil, nettbrett og PC.

Alle våre medlemmer er forhåndsregistrert med enten mail eller mobilnummer.
Om du ikke finner deg som forhåndsregistrert så kan du sende oss en mail på post@sotrask.no

Åpne nettleser og legg inn adresse;
sotrask.oppgavekortet.no/minside

Tast inn mobilnr. eller e-postadresse som er registrert på medlemsskapet. 
Dersom du ikke har noen av delene registrert kan du ta kontakt med oss på mail; post@sotrask.no
Du vil nå få tilsendt passord til din side i Oppgavekortet og er klar for å logge på.

 

I oppgavekortet velger du den dugnaden du ønsker å delta på. Når den er valgt vil du få opp en liste over alle tilgjengelige oppgaver. Disse er beskrevet med tidspunkt og hva oppgaven går ut på.

Oppgavekortet holder oversikt for deg på alle oppgaver/dugnader som du har satt deg opp på. I tillegg holdes det oversikt over alle dugnadene du har deltatt på.