danSotra 2018-02-16 18:25:56

Medlemskap i Sotra Sportsklubb

Foreldre/spillere forplikter seg til;

 • Kontingent
 • Dugnad
 

Klubben forplikter seg til;

 • Klubb med et godt miljø og aktivitetstilbud
 • Treningstider på baner/hall
 • Treneropplæring / oppfølging
 • Drakter og utstyr

 

Betingelser ved betaling av medlemsskap


a. Oppsigelse av medlemskap
i. Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende år. Medlemmer kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Sotra Sportsklubb med virkning fra 1. januar påfølgende kalenderår. 
Med mindre medlemmet har utøvd sin angrerett, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i Sotra Sportsklubb innebære at medlemmet har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode.


b. Ordrebekreftelse/e-post kvittering 
Når betalingen er gjennomført vil du motta bekreftelse til din e-postadresse


c. Betalingsmåte 
Sotra Sportsklubb tilbyr betaling med Visa og MasterCard


d. Mva
Gjeldende medlems- og treningskontingenter for Sotra Sportsklubb fremkommer på Sotra Sportsklubb sin nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningskontingentene; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser.


e. Angreretten (14 dagers angrerett gjelder alle kjøp gjort over internett eller telefon) 
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager etter betaling. 
Mer info om dette: https://forbrukerombudet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/2179-2 og http://jusinfo.no/index.php?site=default/721/722/731/732

 

 

 

KONTINGENTINFORMASJON

Medlemskontingenten (kr. 550,- for enkeltmedlem og kr. 1.000,- for familie) faktureres i februar.
Aktivitets- og serieavgiften deles i 2 like summer og faktureres i februar og september.

Du kan lese mer om dette nederst på denne siden.

Der kan du også lese mer om kontingent for våre trenere.

 

Kontingent

 Fotball, håndball, basket og boksing;

Alderstrinn

Medlems-
kontingen

Aktivitets-
avgift

Serie /
lag avgift

Totalt

6-11 år

550,-

550,-

500,-

1 600,-

12-19 år

550,-

550,-

825,-

1 925,-

Over 19 år

550,-

550,-

1150,-

2 250,-

 

Friidrett/løp; Betaler kun medlemskontingent; kr. 550,-

Kontingenten blir fakturert med to halvdeler i februar og august.

Støttemedlemskap i SSK koster kr 500,- pr år. 

 

TROPP

GRUPPE

ALDER

TIMER

 MEDLEMS KONT.

 KONKURRANSE AVGIFT

 SUM

 

 

 

 

 

 

Teamgym 4d

12+

8

 kr       550

 kr                600

 kr       7 500

Teamgym 3d

12+

6

 kr       550

 kr                600

 kr       6 800

Teamgym Sr 3-4d

16+

7,5

 kr       550

 kr                500

 kr       7 000

Aspirant 2d

8-9(10) år

3,5

 kr       550

 

 kr       3 500

Aspirant 3d

10 år

6

 kr       550

 

 kr       5 600

Tropp rekrutt 3d

11-13 år

6

 kr       550

 kr                600

 kr       6 200

Tropp rekrutt 2d

11-13 år

4

 kr       550

 kr                600

 kr       4 500

Tropp jr 3d

14-17

6

 kr       550

 kr                600

 kr       6 200

Tropp Sr 2-3d

16+

5

 kr       550

 kr                600

 kr       5 350

Salto tropp gutter 2d

8+

4

 kr       550

 kr                      -

 kr       3 900

Salto 2d

9-17 år

3

 kr       550

 

 kr       3 100

Salto 1d

9-17 år

1,5

 kr       550

 

 kr       2 000

 

 DANS

GRUPPE

ALDER

TIMER

 MEDLEMS KONT.

 KONKURRANSE AVGIFT

 SUM

 

 

 

 

 

 

Break Nybeg.

6+

0,75

 kr 550,00

 

 kr 1 600,00

Break Littøvet/vk

8+

1

 kr 550,00

 kr          200,00

 kr 1 900,00

Break Littøvet/vk inkl turn

8+

2

 kr 550,00

 kr          200,00

 kr 2 950,00

Dans

6-8 år

0,75

 kr 550,00

 

 kr 1 600,00

Dans

9-10 år

1

 kr 550,00

 

 kr 1 600,00

Dans

11-13 år

1,5

 kr 550,00

 kr          300,00

 kr 2 500,00

Dans inkl turn

11-13 år

2,5

 kr 550,00

 kr          300,00

 kr 2 950,00

Dans

11-15 år

1,5

 kr 550,00

 kr          300,00

 kr 2 500,00

Dans

13+

2

 kr 550,00

 kr          500,00

 kr 3 250,00

Dans inkl turn

13+

3,5

 kr 550,00

 kr          500,00

 kr 4 000,00

Turn for dans

9-10 år

1

 *

 

 kr 1 000,00

Turn for dans

11-13 år

1

 *

 

 kr 1 000,00

Turn for dans

13+

1,5

 *

 

 kr 1 450,00

Drill (inkl 1t turn)

8-10 år

2,5

 kr 550,00

 

 kr 2 650,00

Drill (inkl 1t turn)

11+

2,5

 kr 550,00

 kr                    -  

 kr 2 650,00

Cheer

10+

3,5

 kr 550,00

 kr                    -  

 kr 3 500,00

 

 TURN

GRUPPE

ALDER

TIMER

 MEDLEMS KONT.

 KONKURRANSE AVGIFT

 SUM

 

 

 

 

 

 

Freerunning/Parkour 1d

9+

1,5

 kr 550,00

 

 kr     2 000,00

Freerunning/Parkour 2d

9+

3

 kr 550,00

 

 kr     3 100,00

Paragym

4+

1

 kr 550,00

 

 kr     1 600,00

Paraturn - Solskinnsbarna

6+

2,75

 kr 550,00

 kr                    -  

 kr     2 850,00

Foreldre & Barn

2-4 år

0,75

 kr 550,00

 

 kr     1 100,00

Gymlek

4-5 år

0,75

 kr 550,00

 

 kr     1 100,00

Danselek

4-5 år

0,75

 kr 550,00

 

 kr     1 100,00

Grunnstigen

1.-3.kl

1,25

 kr 550,00

 

 kr     1 600,00

Vosne

 

 

 

 

 

GymX 1d

18 ->

1,5

 kr 550,00

 

 kr     2 000,00

GymX 2-3d

18 ->

3,5

 kr 550,00

 

 kr     3 500,00

GymX 4-6d

18 ->

5,5

 kr 550,00

 

 kr     4 500,00

Apparatturn

 

 

 

 

 

Apparatturn Mini 2d

ca 6-9 år

3

 kr 550,00

 

 kr     3 100,00

Apparatturn Mini 3d (j/g)

ca 6-9 år

4,5

 kr 550,00

 

 kr     4 350,00

Guttegruppen 2d

ca 6-8 år

3

 kr 550,00

 

 kr     3 100,00

Apparatturn  Aspirant 3d

8-10 år

7

 kr 550,00

 kr          500,00

 kr     6 950,00

Apparatturn Aspirant 4d

8-10 år

10

 kr 550,00

 kr          500,00

 kr     9 000,00

Apparatturn

11+

11-13t

 kr 550,00

 kr          500,00

 kr  10 500,00

Apparatturn

11+

14-16t

 kr 550,00

 kr          700,00

 kr  11 000,00

Apparatturn

11+

17-19t

 kr 550,00

 kr          700,00

 kr  13 000,00

Apparatturn

11+

20+

 kr 550,00

 kr          700,00

 kr  14 250,00

 

 

 

 

 

 

 

Fordeling av kontingent vår/høst

Tidligere ble både medlemskontingenten og treningsavgiften delt i 2 like deler som ble fakturert på våren og på høsten.

Norges Idrettsforbund sine krav om kontingent er at hele medlemskontingenten må betales for å kunne regnes som medlem.
I Sotra Sportsklubb er kontingenten på kr. 550,- pr. år.

Dette gjør at alle våre medlemmer blir fakturert for medlemskontingent kr. 550,- + 50% av treningsavgiften nå for 1.halvår.
Til høsten blir det kun fakturert 50% av treningsavgiften (ingen kontingent).

Eksempel;

Barneidretten i Sotra SK koster totalt kr. 1.600,- pr år.
Dette fordeles nå med;

1. halvår kr. 550,- + 525 = 1.075,-
2. halvår kr. 525,-

 

Kontingent for våre trenere

Medlemskap for våre trenere er frivillig!
For våre trenere benytter vi NIF sin minstesats på kr. 100,- pr. år (nedsatt til kr. 50,- pr. år fra 2021).

NIF`s krav til medlemskap i et idrettslag er en sporbar betaling. Dvs at også våre trenere må utføre en betaling for at medlemskapet skal bli registrert hos NIF.
Et medlemskap i klubben åpner bl.a. for stemmerett på vårt årsmøte.

OBS!!  Alle våre trenere blir som utgangspunkt fakturert kr. 100,- i medlemskontingent - men det er frivillig å betale denne.
Vårt medlemssystem vil sende ut påminnelse ukentlig sammen med alle andre kontingenter.
Trenere som ikke ønsker medlemskap skal se bort fra påminnelsen, og denne vil bli slettet etter noen uker for de som ikke har betalt.

OBS2!! Mange av våre trenere spiller også på et fotballag. Dersom laget er påmeldt seriespill så MÅ kontngenten på kr. 100,- betales.
Kontingenten på kr. 100,- inneholder bl.a. obligatorisk forsikring.

 

 

 

Sotra Sportsklubb er basert på frivillig arbeid. Dvs at trenere, foreldrekontrakter, styremeldemmer osv. jobber på egen fritid, og yter dermed en stor innsats for klubben og klubbens medlemmer. 
Dette gjør at vi kan holde lave kontingenter til våre medlemmer sett i forhold til det klubben yter av tjenester.

Idretten i Sotra Sportsklubb koster ca. 14 mill pr. år.
Kostnadene fordeler seg på;

 • Utstyr idrett  1,6 mill
 • Kampkostnader  1,4 mill
 • Lag- Lisens- og forsikring  1,1 mill
 • Deltakelse cuper  0,8 mill
 • Drift anlegg  1,8 mill
 • Lønn trenere  4,3 mill
 • Administrasjon/IT  2,4 mill
 • Finanskostnader  0,4 mill
 • Annen kostnad  0,4 mill

 

Kontingenten dekker ca. 30% av kostnadene med klubbdriften;

 

 • Medlemskontingent      4,0 mill
 • Off. tilskudd  2,0 mill
 • Sponsor  2,5 mill
 • Messer (netto inntekt)  4,5 mill
 • Idrettsarrang. (netto inntekt)  0,8 mill
 • Annen drift/inntekt (netto)  0,9 mill