danSotra 2018-02-16 18:25:56

Medlemskap i Sotra Sportsklubb

Sotra Sportsklubb er basert på frivillig arbeid. Dvs at trenere, foreldrekontrakter, styremeldemmer osv. jobber på egen fritid, og yter dermed en stor innsats for klubben og klubbens medlemmer.
Dette gjør at vi kan holde lave kontingenter til våre medlemmer sett i forhold til det klubben yter av tjenester.

Idretten i Sotra Sportsklubb koster ca. 14 mill pr. år.
Kostnadene fordeler seg på;

 • Utstyr idrett  1,6 mill
 • Kampkostnader  1,4 mill
 • Lag- Lisens- og forsikring  1,1 mill
 • Deltakelse cuper  0,8 mill
 • Drift anlegg  1,8 mill
 • Lønn trenere  4,3 mill
 • Administrasjon/IT  2,4 mill
 • Finanskostnader  0,4 mill
 • Annen kostnad  0,4 mill

 

Kontingenten dekker ca. 30% av kostnadene med klubbdriften;

 

 • Medlemskontingent      4,0 mill
 • Off. tilskudd  2,0 mill
 • Sponsor  2,5 mill
 • Messer (netto inntekt)  4,5 mill
 • Idrettsarrang. (netto inntekt)  0,8 mill
 • Annen drift/inntekt (netto)  0,9 mill

 

Kontingent

 Fotball, håndball, basket og boksing;

Alderstrinn

Medlems-
kontingen

Aktivitets-
avgift

Serie /
lag avgift

Totalt

6-11 år

550,-

550,-

500,-

1 600,-

12-19 år

550,-

550,-

825,-

1 925,-

Over 19 år

550,-

550,-

1150,-

2 250,-

Kontingenten blir fakturert med to halvdeler i februar og august.

Støttemedlemskap i SSK koster kr 500,- pr år. 

 

TROPP

GRUPPE ALDER TIMER SUM AVGIFT
    PR.UKE PR. ÅR
Teamgym 2007 12 år 8 kr 7 500,00
Teamgym 2006 13 år 7 kr 7 500,00
Teamgym Jr 14-17 år 8 kr 7 500,00
Teamgym Sn 18-> ? 6 kr 5 500,00
Tropp aspirant 9-10 år 3 kr 3 500,00
Tropp Sund* 9-10 år 3 kr 3 500,00
Tropp rekrutt 2008 11 år 6 kr 5 500,00
Tropp rekrutt 2007 12 år 6 kr 5 500,00
Tropp rekrutt 2006 13 år 6 kr 5 500,00
Tropp jr 14-18 år 6 kr 5 500,00
Tropp Sn 18 -> ? 6 kr 5 500,00
Cheer ca 10-15 år 3 kr 3 500,00

 

DANS

Danselek 4-6 år 1 kr 1 180,00
Dans 6-8 6-8 år 1 kr 1 600,00
Dans 9-10 9-10 år 1 kr 1 900,00
Dans 11-13* 11-13 år 1,5 kr 1 900,00
Dans + turn for dans 11-13 11-13 år 3,5 kr 2 900,00
Dans 13/14+ 13/14+ 4 kr 4 000,00
Break 11+      
Drill ca 8-15 år 2 kr 2 900,00
Turn for dans* (11)13+ 2 kr 1 000,00
       

TURN

Foreldre & Barn (2 stk) 2-4 år 1 kr 550,00
Paragym 4+ 2 kr 1 600,00
Paraturn 4+ 2 kr 1 900,00
Gymlek 4-6 år 1 kr 1 600,00
Grunnstigen 1.-3. kl 1,5 kr 1 600,00
Salto /Freerunning 1 dag 10-16 år 1,5 kr 1 900,00
Salto/Freerunning 2-3 dager 10-16 år 3 kr 2 900,00
GymX 1 dg 18 -> 3 kr 1 700,00
GymX 2-3 dg 18 -> 5 kr 3 448,00
GymX 4-6 dg 18 -> 7,5 kr 3 900,00

APPARAT TURN

Mini aspirant 2 dg (B2) 6-10 år 3 kr 2 900,00
Mini aspirant 3 dg (B1) 6-10 år 4,5 kr 3 700,00
Aspirant gutter 2 dg 6-10 år 3,5 kr 4 200,00
Aspirant gutter 3 dg 6-10 år 5,5 kr 5 500,00
Apparat u/10 t >10 timer 9 kr 6 900,00
Apparat 10-12 t 10 til 12 timer 11 kr 8 500,00
Apparat 13-15 t 13 til 15 timer 14 kr 9 900,00
Apparat 16-18 t 16 til 18 timer 17 kr 11 500,00
Apparat 19+ over 19 timer 20 kr 13 000,00

 

 

Foreldre/spillere forplikter seg til;

 • Kontingent
 • Dugnad
 

Klubben forplikter seg til;

 • Klubb med et godt miljø og aktivitetstilbud
 • Treningstider på baner/hall
 • Treneropplæring / oppfølging
 • Drakter og utstyr

 

Betingelser ved betaling av medlemsskap


a. Oppsigelse av medlemskap
i. Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende år. Medlemmer kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Sotra Sportsklubb med virkning fra 1. januar påfølgende kalenderår.
Med mindre medlemmet har utøvd sin angrerett, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i Sotra Sportsklubb innebære at medlemmet har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode.


b. Ordrebekreftelse/e-post kvittering
Når betalingen er gjennomført vil du motta bekreftelse til din e-postadresse


c. Betalingsmåte
Sotra Sportsklubb tilbyr betaling med Visa og MasterCard


d. Mva
Gjeldende medlems- og treningskontingenter for Sotra Sportsklubb fremkommer på Sotra Sportsklubb sin nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningskontingentene; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser.


e. Angreretten (14 dagers angrerett gjelder alle kjøp gjort over internett eller telefon)
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager etter betaling.
Mer info om dette: https://forbrukerombudet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/2179-2 og http://jusinfo.no/index.php?site=default/721/722/731/732