Arrangementer

Gjennom året arrangeres det en rekke turneringer, arrangementer, stevner og messer i Straume Idrettspark.

De største arrangementene kan du lese mer om på www.sotraarena.no

Her finner du månedlig oversikt over alle arrangementer som påvirker de ordinære treningene.
Du kan også sjekke banekalenderne.