Skjema & Rutiner

Sotra Sportsklubb er en stor organisasjon med nesten 3.000 medlemmer fordelt på 5 forskjellige idretter.
Med en slik størrrelse er vi helt avhengig av faste og gode rutiner for den daglige driften - og at alle våre tillitsvalgte og våre medlemmer følger klubbens lovverk, regler og rutiner.

Som idrettslag er vi også underlagt Norges Idrettsforbund sine krav til lag og organisasjoner tilsluttet NIF.

Skjema__240.jpg


Dette er krav som bl.a. bl.a. styrer hvordan klubbens økonomi skal forvaltes og hvem som kan ha fullmakter.

Sotra Sportsklubb er også sertifisert som Kvalitetsklubb i NFF sin kvalitetssertifisering. Dette gir også krav til hva som til enhver tid må være på plass og hvordan ting skal fungere.

 

For å gi våre medlemmer og tillitsvalgte en så enkel oversikt som mulig så har klubben laget forskjellige emnebaserte rutinebeskrivelser;

 

MANUALER 

 

 

"SLIK GJØR VI DET" 

INNKJØPSRUTINER

KOSTNADSREFUSJON

REISEINSTRUKS

REISESKJEMA (DELTAKERLISTE)

 

ØKONOMIHÅNDBOK

KLUBBHÅNDBOKEN


LES MER OM;

LAGPENGER

KLUBBKOLLEKSJONEN

GAVER OG SPONSOR TIL LAG OG UTØVERE

 

 

SKJEMA

REISEREGNING PDF

REISEREGNING EXCEL

Skjermbilde%20Reiser%20i%20Sotra%20Sportsklubb.JPG
KOSTNADSREFUSJON PDF

KOSTNADSREFUSJON EXCEL


TIMELISTE EXCEL

TIMELISTE PDF

 

KM.SKJEMA EXCEL

KM.SKJEMA PDF


EGENMELDINGSSKJEMA