Skade / Forsikring

Alle barn opp til 13 år og som har gyldig medlemskap i klubben er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.
Les mer på NIF sin sider.

Alle skader meldes elektronisk til NIF på http://www.idrettshelse.no/skadeskjema

 

Utøvere over 13 år er forsikret gjennom ulike ordninger som hånderes av særidrettene (NIF, NHF, NGTF osv)

Her er det forskjellige forsikringsordninger og forsikringsdekninger.
I tillegg kan utøverne tegne tilleggsforsikringer direkte gjennom sitt forbund/idrett.

Ved alle alvorlige skade anmoder vi utøver/forelder/trener om å melde fra til klubbens administrasjon via mail eller telefon.

 

SKADEFOREBYGGING

Like viktig som gode forsikringsodninger er skadeforebygging. En skade gjør ikke mindre ondt om du er forsikret, så det beste er å forebygge for å unngå skaden.

Les mer om dette på; https://www.fotball.no/kretser/buskerud/artikler-2018/utvidet-fotballforsikring/

 

FOTBALL

Lagsforsikring 13-19 år

Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.
Det er klubbens ansvar at spiller er registrert. Dette gjøres på bakgrunn av gyldig medlemskap og betalt kontingent.

Lagsforsikring senior

Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt av klubben innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.
Det er klubbens ansvar at spiller er registrert. Dette gjøres på bakgrunn av gyldig medlemskap og betalt kontingent.

SPILLERE UTEN GYLDIG MEDLEMSKAP/FORSIKRING

  • ER IKKE FORSIKRET
  • ER IKKE SPILLEBERETTIGET
  • HAR IKKE TILGANG TIL SKADETELEFONEN

 

Utvidet forsikring
Utvidet forsikring kan kjøpes for spillere og dommere i alle aldersgrupper og bestilles elektronisk via www.fotballforsikring.no

 

 

SKADER MELDES ELEKTRONISK PÅ https://forms.if.no/web/webclaims/fa967a005a814c34ae7c1b24247e9994/no/no/if/Accident?ihs=true&agreement=SP1443117

 

HÅNDBALL

 

Håndball-lisensen 2019-2020

Hvem skal løse lisens?

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1. og 2. divisjon (også kalt nivå 1-3), NM Senior, NM Junior, NM Beachhåndball, LERØYserien 18 og Bringserien 16 (det betales ikke lisens til de to sistnevnte før laget er kvalifisert). 

Når forfaller lisensen til betaling?

Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det påfølgende år. NB: Forfallsdato for lisensen 2019/20 er 1. september 2019. Dersom det skulle oppstå en skade på trening eller i kamp og lisensen ikke er betalt, gjelder heller ikke forsikringen.

Spillere som ikke deltok i lisenspliktig aktivitet i forrige sesong, er dekket av LISE i perioden 1. mai - 31. august. Dersom man ønsker LISE PLUSS for kamper og trening i denne perioden, må man betale halv lisens på gjeldende lisensperiode.

Spillere under 13 år skal ikke betale lisens, da de er dekket av NIFs barneidrettsforsikring.  Man betaler først lisens det kalenderåret man fyller 13 år.  Forfall for denne aldersgruppen vil dermed først være 1. januar 2020, og denne lisensen gjelder fram til og med 31. august 2020.

 

Slik betaler du lisens

Lisensen er tilgjengelig i Min Idrett(*) for alle som betalte lisens forrige sesong. Personer med registrert e-postadresse får egen melding om lisensen via e-post. Dersom du ikke skal delta i lisenspliktig håndballaktivitet denne sesongen, kan du se bort fra lisenskravet. Det vil ikke bli sendt ut betalingspåminnelser.

Lisensen betales via betalingsløsningen i Min Idrett eller via nettbank med KID. Bruker du betalingsløsningen i Min Idrett slipper du å tenke på bruk av riktig KID. Betalingsstatus vil dessuten vises som betalt straks betalingen er fullført.

For betaling via nettbank finner du ditt KID-nummer i Min Idrett.  Vårt kontonummer er: 7874.05.97301. NB: Din KID endres fra år til år, slik at du kan ikke benytte fjorårets KID når du skal betale årets lisens.

For de som ikke betalte lisens forrige sesong, må klubben eller klubbens region opprette et lisenskrav i Sportsadmin (SA). Alle klubbledere, som er registrert i våre systemer, har tilgang til å gjøre dette. Ta kontakt på post@sotrask.no dersom du trenger å få opprettet et lisenskrav. 

 

Melde skade  

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/melde-skade/