Skade / Forsikring

Alle barn opp til 13 år og som har gyldig medlemskap i klubben er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.
Les mer på NIF sin sider.

Alle skader meldes elektronisk til NIF på http://www.idrettshelse.no/skadeskjema

 

Utøvere over 13 år er forsikret gjennom ulike ordninger som hånderes av særidrettene (NIF, NHF, NGTF osv)

Her er det forskjellige forsikringsordninger og forsikringsdekninger.
I tillegg kan utøverne tegne tilleggsforsikringer direkte gjennom sitt forbund/idrett.

Ved alle alvorlige skade anmoder vi utøver/forelder/trener om å melde fra til klubbens administrasjon via mail eller telefon.

 

SKADEFOREBYGGING

Like viktig som gode forsikringsodninger er skadeforebygging. En skade gjør ikke mindre ondt om du er forsikret, så det beste er å forebygge for å unngå skaden.

Les mer om dette på; https://www.fotball.no/kretser/buskerud/artikler-2018/utvidet-fotballforsikring/

 

FOTBALL

Lagsforsikring 13-19 år

Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.
Det er klubbens ansvar at spiller er registrert. Dette gjøres på bakgrunn av gyldig medlemskap og betalt kontingent.

Lagsforsikring senior

Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt av klubben innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.
Det er klubbens ansvar at spiller er registrert. Dette gjøres på bakgrunn av gyldig medlemskap og betalt kontingent.

SPILLERE UTEN GYLDIG MEDLEMSKAP/FORSIKRING

  • ER IKKE FORSIKRET
  • ER IKKE SPILLEBERETTIGET
  • HAR IKKE TILGANG TIL SKADETELEFONEN

 

Utvidet forsikring
Utvidet forsikring kan kjøpes for spillere og dommere i alle aldersgrupper og bestilles elektronisk via www.fotballforsikring.no

 

 

SKADER MELDES ELEKTRONISK PÅ https://forms.if.no/web/webclaims/fa967a005a814c34ae7c1b24247e9994/no/no/if/Accident?ihs=true&agreement=SP1443117

 

HÅNDBALL