Klubbens styringsverktøy

Klubbens viktigste styringsverktøy er;

  • Klubbhåndboken

  • Strategiplan

  • Sportsplaner

Klubbhåndboken er veilederen, strategiplanen er veiviseren, og sportsplanene er virkemidlene.

 

Klubbhåndboken

Klubbhåndboken beskriver Sotra Sportsklubb sin organisasjonsform, arbeidsoppgaver, regler, lover, forventninger og kultur, og er derfor et dokument som oppdateres i takt med klubbens utvikling.
Den er først og fremst ment som et oppslagsverk.

For nye medlemmer anbefaler vi å lese klubbens Minihåndbok og "Slik gjør vi det".
Dette er utdrag av de viktigste områdene i klubbhåndboken og gir nødvendig informasjon for den daglige driften.

 

 

 

Skjermbile%20minihandbok.JPG    

 

 

Slik%20gjor%20vi%20det.JPG

 

 

 

 LAST NED MINIHÅNDBOKEN                          LAST NED "SLIK GJØR VI DET"

 

 

 Klubbhandbok.JPG

LAST NED KLUBBHÅNDBOKEN

 

Roller og mandater

I heftet "Roller og mandater" finner du beskrivelser over viktige enkeltroller i klubben.
Gjennom heftet kan du bl.a. på en enkel måte gjøre deg kjent med hvem du bør kontakte innefor bestemte tema/saker.

LAST NED "ROLLER OG MANDATER"

 

Strategiplan

Sotra Sportsklubb`s Strategiplan for 2019 til 2023 dekker alle de viktigste områdene som klubben skal ha fokus på i perioden.

Hovedstyret har overordnet ansvar for at klubbens strategiplan følges, og gruppene skal implementere alle føringene i sine egne sportsplaner.

 

 LAST NED KLUBBENS STRATEGIPLAN

 

Sportsplaner

 

LAST NED FOTBALLENS SPORTSPLAN

 

LAST NED HÅNDBALLENS SPORTSPLAN