Beredskap / Skade / Smitte

Sotra Sportsklubb har utarbeidet en beredskapsplan som omfatter de fleste tenkelige situasjoner der det er viktig for klubben å være forberedt på eventuelle hendelser.

 

VARSLING OM SMITTE

Om du får påvist smitte og har vært i Straume Idrettspark inntil 2 dager før du merket symptomer så skal du eller trener varsle klubbkontoret; tlf 99 38 88 88 Tast 3, og oppgi hvor og når du var på anlegget.

 • Klubbkontoret vil varsle;
 • Kommunens smittevernlege - for å gjøre kjent at klubben er informert og hvilke informasjon vi har tilgjengelig.
 • I`m here (dersom smittevernlegen ønsker dette)
 • Styreleder
 • Idrettsgruppens smittevern-ansvarlige
  • Dersom det er krav fra f.eks. idrettens særforbund om at disse skal varsles så skal gruppens smittevern-ansvarlige utføre dette.
  • Utover dette skal gruppens smittevern-ansvarlige ikke gjøre noe mer før ved eventuell forespørsel fra klubbkontoret.

 

 

Det er lett å tenke at en hendelse som krever en beredskapsplan er en ulykke, men en klubb som Sotra Sportsklubb skal være forberedt på mange andre situasjoner.
Vår beredskapsplan forteller hvordan vi skal håndtere følgende situasjoner;

 • Ulykke i Straume Idrettspark med lite og stort skadeomfang

  Skjermbilde%20beredskapsapp.JPG

 • Ulykke på reise i regi av klubben
 • Savnet medlem på tur i regi av klubben
 • Dødsfall blandt våre medlemmer
 • Ulykker utenfor klubbens regi, men som involverer ett eller flere medlemmer
 • Seksuelle overgrep
 • Doping
 • Alvorlig mobbing

 

Ved alle typer hendelser av alvorlig art skal klubbens beredskapsgruppe varsles.
Vi oppfordrer alle våre trenere å laste ned klubbens BEREDSKAPS APP for mobil og nettbrett.
Med appen installert på din telefon vil du kunne varsle klubbens beredskapsgruppe med noen får tastetrykk.

LAST NED APPEN HER

...eller skriv inn følgende andresse i din nettleser; https://sotrafotball.no/ssk/beredskap/

LAST NED BRUKERMANUAL

 

LAST NED KLUBBENS BEREDSKAPSPLAN

 


Husk også å lese klubbens reiseinstruk  og innsening av deltakerliste FØR laget reiser på tur.

 

BEREDSKAPSGRUPPEN 2019/2020

Dan Christensen  Beredskapseder  Mobil; 930 08 282
Cecilie Dahl Informasjonsleder    Mobil; 482 96 987
Svein Olav Sørensen   Nestleder  Mobil; 996 13 964
Siv Carlsen  Medlem  Mobil; 979 82 977
Øystein Bredholt  Medlem  Mobil; 952 65 805

 Ved ulykke

 

De første minuttene på et skadested er ofte kaotiske, og man kan føle seg hjelpeløs.
Det viktigste er derfor å Ta initiativ og gjøre noe, "make a difference" 

 

•    Ta ledelse (om ikke andre allerede har gjort det)
•    Bevar roen
•    Vær bestemt og målrettet

 

Når du tar ledelsen på skadestedet;

 

1.    Sikre skadestedet så ikke andre skades
2.    Få en rask oversikt over skadeomfanget
3.    Gi melding til AMK 1-1-3 så snart du har en viss oversikt
4.    Gi livreddende førstehjelp
5.    Varsle klubben på Beredskapsappen