Årsmøtet er utsatt!

Det var innkalt til årsmøte 26.mars 2020.

Pga. corona-situasjonen og de restriksjonene som er innført mht. forsamlinger er årsmøtet utsatt på ubestemt tid.

NIF har vedtatt at årsmøtet kan utsettes med ny frist 15.juni 2020

2020-03-14
danSotra

AGENDA

 

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag og saker.                                                                                                                         
  7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.[2]
  8. Vedta idrettslagets budsjett.
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  10. Foreta følgende valg:

Hovedstyret består av 9 personer i tillegg til 2 vararepresentanter fordelt slik det fremkommer i a) – e).

 

a)      Leder og nestleder

b)      3 styremedlem og 2 varamedlem

c)      Ett styremedlem fra hver idrettsgruppe som har mer enn 20% av medlemmene i klubben, og som dermed gjelder Fotball, Håndball og Turn&Dans

d)      Dette styremedlemmet skal være lederen for vedkommende idrettsgruppe.

e)      Ett styremedlem som skal representere alle de andre idrettsgruppene.

f)       Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

g)      Revisor

h)      Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

i)        Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Leder, nestleder og styremedlemmene fra idrettsgruppene med mer enn 20% av medlemsmassen velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Valg av øvrige medlemmer til gruppestyrene, ut over leder, kan foretas på årsmøtet eller på egne møter innenfor hver idrettsgruppe.

Lederen for hver idrettsgruppe bestemmer hvorvidt gruppen skal foreta valget på årsmøtet eller i et eget møte.

 

Saker til årsmøtet må være levert til Hovedstyret innen 12.mars kl. 18:00.

 

Du kan laste ned årsmøtepapirene her;

Arsmote%20bilde.JPG

Kalender

April
MTOTFLS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

Aktiviteter

18.09.2019
Bli medlem i Sotra Sportsklubb

00:00 - 00:00

Straume Idrettspark

14.04.2020
Gymlek 4-5 år, tirsdager, Knappskog

17:00 - 17:45

Knappskog Skole, gymsalen

16.04.2020
Foreldre & Barn (2-4 år), torsdager, Straume

16:45 - 17:30

Aktivitetsalen, 2. etg i Turnhallen

16.04.2020
Danseleklek 4-5 år, torsdager, Straume

16:45 - 17:30

Dansesalen 2. etg i Sotra Turnhall

20.04.2020
Foreldre & Barn (2-4 år), mandager, Straume

17:00 - 17:45

Aktivitetsalen, 2. etg i Turnhallen

25.07.2020
Norway Cup 2020

06:00 - 23:55

Ekeberg / Oslo