Innkalling til Årsmøte

Det inkalles til årsmøte torsdag 4.juni kl. 18:30.

Sted; Fotballhallen.
Deltakelse krever forhåndsregistrering!

2020-06-02
danSotra

Korona-situasjonen gjør at vi må tenke annerledes og gjerne kreativt for å få gjennomført årets Årsmøte.

Vi inviterer derfor til historiens første "Drive-in" årsmøte i Fotballhallen.

 • Årsmøtet blir sendt på FM-nettet.
 • Årsmøtepapirene vil du få tilgjengelig på din egen telefon eller nettbrett.
 • Vi oppfordrer familiemedlemmer til å samles i felles bil.
 • Om du ikke har mulighet til å komme med bil så har vi også 30 stoler (med god avstand) som kan benyttes.
 • Ønsker du ordet? Blink med langlysene.
 • Er du ekstra begeistret over et vedtak? Da blir det lov å bruke bilens fløyte :-)  

 

PÅMELDINGSFRIST: Onsdag 3.juni kl. 18:00

P%E5melding.png

 

NB! Husk å sjekke betaling av kontingenten. Denne er avgjørende for gyldig medlemskap og stemmerett og gjelder alle medlemmer.

 

AGENDA

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.                                                                                                                         
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.[2]
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:

Hovedstyret består av 9 personer i tillegg til 2 vararepresentanter fordelt slik det fremkommer i a) – e).

 

a)      Leder og nestleder

b)      3 styremedlem og 2 varamedlem

c)      Ett styremedlem fra hver idrettsgruppe som har mer enn 20% av medlemmene i klubben, og som dermed gjelder Fotball, Håndball og Turn&Dans

d)      Dette styremedlemmet skal være lederen for vedkommende idrettsgruppe.

e)      Ett styremedlem som skal representere alle de andre idrettsgruppene.

f)       Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

g)      Revisor

h)      Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

i)        Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Leder, nestleder og styremedlemmene fra idrettsgruppene med mer enn 20% av medlemsmassen velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Valg av øvrige medlemmer til gruppestyrene, ut over leder, kan foretas på årsmøtet eller på egne møter innenfor hver idrettsgruppe.

Lederen for hver idrettsgruppe bestemmer hvorvidt gruppen skal foreta valget på årsmøtet eller i et eget møte.

 

Saker til årsmøtet må være levert til Hovedstyret innen 12.mars kl. 18:00.

 

Du kan laste ned årsmøtepapirene her;

Last ned; Beretning fra kontrollkomiteen

 

Last ned; Valgkomiteens innstilling

 

Arsmote%20bilde.JPG

Kalender

Juni
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Aktiviteter

18.09.2019
Bli medlem i Sotra Sportsklubb

00:00 - 00:00

Straume Idrettspark

25.07.2020
Norway Cup 2020

06:00 - 23:55

Ekeberg / Oslo