Handball 2020-10-28 13:00:17

Oversikt over ulike støtteordninger

Økonomi skal ikke være til hinder for at noen skal være med å spille håndball. Det finnes heldigvis flere steder å søke støtte til medlemskontigent, deltagelse i cup'er, utstyr og andre ting som en spiller trenger.

På Medspillerfondet til Håndballforbundet kan man søke midler både til enkelt spillere og til laget. Mer info om Medspillerfondet finner du her: https://www.handball.no/regioner/region-vest/praktisk-info/praktiske-verktoy/medspillerfondet/

 

Coop samarbeider med Røde Kors om Coop-dugnaden. Her er det også mulighet for å søke støtte til medlemskontigent, utstyr etc. Les mer på denne linken: https://coop.no/sponsorvirksomheten/omtanke/coop-dugnaden/#

 

Dersom du som trener, foreldrekontakt eller forelder trenger hjelp til å søke om å få dekket utgifter til en spiller, så ta kontakt med klubbkontoret på post@sotrask.no eller på 99388888.