Norges Finale turn kvinner og menn. 16 - 17 november.

Sotra Sportsklubb Turn&Dans, i samarbeid med NGTF inviterer til Norgesfinalen for turn Kvinner og turn Menn 2019.

2019-10-24
Ulf

Fredag 15.november 2019:

                    Mulighet for trening i Turnhallen kl 17:00-20:00

Lørdag 16.november 2019:

                    Norgesfinale kretslag og individuelt mangekamp:

                    Kretslagene består av utøvere fra kl. 1,2 og 3 for damer og herrer

Kretsene kan delta med enkeltutøvere hvis de ikke har kretslag.

Dersom en krets ikke har nok gymnaster i en klasse, kan:

- én gymnast fra kl.1 rykke opp i kl.2

- én gymnast fra kl.2 rykke opp i klasse 3.

De gymnaster det gjelder må da turne i den klassen i begge      konkurransene; mangekamp og apparatfinaler. Utøverne plukkes ut av kretsen og representerer kretsen sin.

 

Søndag 17. november 2019: 

Apparatfinaler;

De 6 beste i hvert apparat i hver klasse etter kvalifisering på lørdag.

                     Damer og herrer bedømmes etter Nasjonalt reglement

 

Se vedlegg for mer info: